VÍCE PŘÍLEŽITOSTÍ PŘES EVROPSKÉ FONDY

Zaměstnanost pro:

 • Podporu stáží a praxe studentů ve firmách, které pomohou snížit nezaměstnanost mladých
 • Podporu odborných praxí a stáží v zahraničí a celoživotního vzdělávání
 • Podporu programu Erasmus+ pro vysokoškoláky i studenty odborných a technických škol
 • Daňová zvýhodnění pro podniky, kde pracují nejvíce ohrožení nezaměstnaností - mladí i lidé před důchodem
 • Podporu začínajícím podnikatelům (inkubátory, start-upy)
 • Využití těch peněz z EU, které nám patří - zjednodušení čerpání pro malé obce a firmy a přísnější trestání podvodníků
 • Podporu českých firem a jejich zájmů v Evropské unii
 • Podporu opatření na zvýšení exportu českých podniků
 • Spravedlivou liberalizaci trhu vedoucí k rozvoji všech účastníků
 • Podporu malých a středních podniků, zlepšení pravidel pro veřejné zakázky a jejich přeshraniční prostupnost
 • Zvýšení podpory pro inovace, zjednodušení podávání patentů a zvýšení jejich ochrany
 • Podporu „fair trade“– snaha zastavit hlavně v rozvojových zemích otroctví a dětskou práci
 • Další usnadnění přeshraničního podnikání - rozvoj informovanosti o jednotných kontaktních místech, uznávání dokumentů atd.
 • Podporu jazykového vzdělávání, aby se rozšířily možnosti pracovního uplatnění